Oblicz stosunek długości każdego z boków przyległych do kąta alfa. AS: Długości boków trójkąta, którego jeden z kątów ma miarę alfa=120 stopni, tworzą ciąg arytmetyczny. Oblicz stosunek długości każdego z boków przyległych do kąta alfa do długości boku leżącego na przeciwko tego kąta.
9 cze 18:23
Mila: rysunek a−r>0, a>0 1) (a+r)2=(a−r)2+a2−2*(a−r)*a cos 120 2a2−5a*r=0⇔ a*(2a−5r)=0
 5 
a=

r
 2 
2)
 3 5 7 
a−r=

r, a=

r, a+r=

r− długości boków
 2 2 2 
3 

r
2 
 3 
5 

r
2 
 5 

=

i

=

72r 7 72r 7 
======================== posprawdzaj rachunki
9 cze 20:12