Oblicz tangens kąta ostrego i cosinus kąta między ramionami AS: W trójkącie równoramiennym poprowadzona środkowe bu ramion. Oblicz a.) Tangensa kąta ostrego między środkowym, jeśli trójkąt jest prostokątny, b) cosinus kąta między ramionami jeśli środkowe są prostopadłe
9 cze 18:13