geometria analityczna UW: Wyznaczyć punkt przebicia prostej l przechodzącej przez punkty P1=(3, 3, 2), P2= (1, 0, 3) z plaszczyzną π przechodzącą przez punkt P0= (0, 0, 0) i prostopadłej do wektora R =[1, −1, 1]
9 cze 11:44
jc: Równanie płaszczyzny: x−y+z=0 Równanie prostej: (x,y,z)=P2 + t(P1−P2) lub po rozpisaniu x=1+2t, y=3t, z=3−t. Podstawiasz do równania płaszczyzny, znajdujesz t, podstawiasz t do równania prostej i masz punkt przecięcia.
9 cze 12:14