jadro odzworowania xyz: Jeżeli mam macierz przekształcenia stopnia 3, i mam znaleźć jądro tego odwzorowania to muszę znaleźć zbiór wektorów, które po przemnożeniu przez A, dadzą wektor zerowy? tj. A * v = 0, gdzie v−dow. wektor z R3, 0 −wektor zerowy
8 cze 17:26