Pomocy Sylwia: Rozwiąż |x−1|>1 2. Wyznacz moduł liczby −1−pierwiasek z 2 3. Przyprostojatme w trójkącie prostokątnym mają długość 8 cm i 6 cm. Oblicz długość przeciwprostokatnej.
8 cze 15:18
janek191: rysunek 1). I x − 1 I > 1 x − 1 > 1 lub x − 1 < − 1 x > 2 lub x < 0 x ∊ ( − , 0) ∪ ( 2, +)
8 cze 15:25
janek191: 2). I − 1 − 2 i = 1 + 2
8 cze 15:26
janek191: 3). c = 10
8 cze 15:27