Pochodna drugiego rzedu Adam: f'(x)=3x2+3y2−6y f'(y)=6xy−6x f"xx=6x f"yy=6x f"xy=? Jak to się wylicza?
8 cze 13:27
Jerzy: f"xy = 6y − 6
8 cze 14:05
wredulus_pospolitus: f''xy <−−− bierzesz pochodną f'x i liczysz w niej pochodną 'po y' analogicznie f''yx i obie te pochodne winny być sobie równe
8 cze 14:10