układ współ. qw: u=( 2i, j, −2k) v=( 0, 0,2k), narysuj na wykresie trójwymiarowym te dwa wektory. Nie mogę sobie tego wyobrazić, pomoże ktoś?
8 cze 13:03
ite: A co wiadomo o wektorach i, j, k?
8 cze 13:25
qw: Tzn?
8 cze 13:27
qw: rysunek
8 cze 13:30
qw: Tak mniej więcej?
8 cze 13:31
ite: czy to są wektory jednostkowe? czy są wzajemnie prostopadłe?
8 cze 13:38
qw: jednostkowe
8 cze 13:38
ite: 13:38 pytanie o wektory i, j, k
8 cze 13:38
qw: nie ma tego w treści zadania
8 cze 13:42
ite: jeśli wektory i,j,k są wzajemnie prostopadłe to https://www.geogebra.org/3d/ahkdmq4v
8 cze 14:15
Mila: rysunek
8 cze 17:28