statystyka, estymacja Ziółek: Wydatki na kserokopie w pewnej grupie studentów były następujące: Liczba studentów wydatki na kserokopie 5 20−30 7 30−40 1 40−50 4 50−60 20 60−70 a) Oszacować punktowo średnie wydatki na kserokopie i podać błąd standardowy tego oszacowania. b) Na poziomie ufności 99% oszacować średni poziom wydatków na kserokopie w populacji studentów.c) Na poziomie ufności 0,98 oszacować przedziałowo odchylenie standardowe wydatków na kserokopie.
5 cze 18:23
Ziółek: proszę o pomoc emotka
5 cze 18:23
wredulus_pospolitus: A masz opanowaną teorię?
5 cze 19:08