Trygonometria :): Witam muszę obliczyć obwód trójkąta prostokątnego wiedząc że przeciwprostokątna wynosi 10 a jeden z kątów 54 stopnie wynik muszę podać z dokładnością do 0.1
5 cze 12:04
Bleee: Tablice trygonometryczne się klaniaja
5 cze 12:12
xyz: rysunek
 b 
sin(54) =

−−> b = 10 * sin(54)
 10 
cos(54) = ... −−−> a = 10 * cos(54) O = 10cos(54) + 10sin(54) + 10 = ... te wartosci dla sinusa i cosinusa odczytaj z tablic tryg. (pewnie je masz na samym koncu podr. od matmy)
5 cze 19:22
Mariusz: Akurat wartości funkcyj trygonometrycznych dla tych kątów nie potrzeba brać z tablic Konstruujesz trójkąt równoramienny o danej długości ramion Prowadzisz dwusieczną kąta przy podstawie Brakującą długość boku obliczasz z podobieństwa trójkątów
7 cze 07:38