estymacja, statystyka Ziółek: hej, potrzebuje pomocy z takim zadaniem: Przeprowadzono badanie sondażowe wśród studentów dotyczące zagranicznych wyjazdów w okresie wakacji. Spośród 450 ankietowanych 85 osób deklarowało, że wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych, a 186 deklarowało, że wyjeżdża za granicę rekreacyjnie. a) Oszacować punktowo odsetek studentów, którzy wyjeżdżają w celach zarobkowych za granicę. Podać błąd standardowy tego oszacowania. b) Zbudować 98−procentowy przedział ufności dla odsetka studentów, którzy wyjeżdżają za granicę w celach rekreacyjnych.
5 cze 09:15