Geometria czworokąta Nadia Mizgalska : 1. W prostokącie ABCD którego pole jest równe 163 przekątne przecinają się pod katem 60. Prostokąt KLMN jest obrazem prostokąta ABCD w podobieństwie o skali 3. Oblicz odległość K do LN
4 cze 19:55
Eta: rysunek
 1 d23 
P(ABCD)=

*d*d*sin60o

=163d=8
 2 4 
 1 
P(ABD)=

*163 ⇒ P(ABD)=83
 2 
 1 
P(ABD)=

*x*d ⇒ 4x=82 ⇒ x=23
 2 
to w ΔKLN y= x*k , k=3 zatem y=6
4 cze 21:23