Algebra liniowa kasia: U⊂V, gdzie U i V to podprzestrzenie. To czy V|U to jest różnica tych przestrzeni? (Np w. Tw O oddzielaniu )
3 cze 19:06