matematykaszkolna.pl
Na wykresie funkcji z = arctg(x/y) igi: Na wykresie funkcji z = arctg(x/y) wskazać punkty, w których płaszczyzna styczna jest równoległa do płaszczyzny x + y − z = 5.
28 maj 22:21
j:
13 maj 12:21