matematykaszkolna.pl
Pierwiastki ZK: Jak ocenic czy zdanie jest prwadziwe czy falszywe nie majac kalkulatora ? 1) Pierwiastek kwadratowy z liczby a jest rowny 35 a wiec pierwiastek kwadratowy z liczby 4a jest rowny 70 ? 2) Pierwiastek szescienny z liczby c jest rowny 3/8 wiec pierwiastek szescienny z liczby 8c jest rowny 3
5 maj 14:21
ICSP: a = 35 4a = 4 * a = 2a = 70
5 maj 14:23
ZK: 3c=3/8 38c= 38*c= 2*3/8≠3 Dobrze ?
5 maj 14:27
ICSP: dobrze
5 maj 14:34
ZK: Dziekuje .
5 maj 14:38