matematykaszkolna.pl
geometria analityczna salv: rysunekDany jest trójkąt ABC o polu równym 5,gdzie A=(5,3) B=(1,0).Prosta zawierająca wysokość trójkąta ABC ma równanie y=2x−7.Wyznacz współrzędne punktu C. D(x,2x−7) Czyli wysokość opada z wierzchołka A,bo na leży do tej prostej. No to licze: |BD|2+|DA|2=|AB|2 (x−1)2+(2x−7)2+(5−x)2+(10−2x)2=25 x=3,x=5 D(3,−1),D=(5,3)−>odpada bo to współrzędne punktu A, S(4,1) Czy do tego momentu nie ma błędu?Chciałem potem zapisać współrzędne punktu C w postaci takiej jak punktu D poprzez wyznaczanie prostej prostopadlej do prostej y=2x−7 przechodzacej przez punkt B i opisać okrąg na trójkącie ADC i skorzystać z faktu,że |SD|=|SC|
3 maj 15:31
salv: dobra jednak nie,zapatrzylem sie i punkt S jest źle wyznaczony bo to środek przeciwprostokatnej ma byc
3 maj 15:33
Maciess: Wyznacz sobie prostą prostopadła do wysokości z A i przechodzącej przez punkt B i masz prosta która zawiera C. Potem mozesz liczyc pole z uzyciem wyznacznika pary wektorow.
3 maj 15:39
salv: wiem,ze sa takie wzory ale wole zrobić tak,jakby ich nie było
3 maj 15:43
Maciess: Dlaczego? Ten wzór jest w karcie nawet. I to zadanie wtedy na prawde wymaga mniej liczenia
3 maj 15:44
salv: tak,to prawda może to dziwnie zabrzmi ale wole się nie przyzwyczajać do niektórych wzorów których używa się na dobrą sprawę bardzo rzadko(przynajmniej ja mam takie odczucie) i poszukać jakichś zależności innych
3 maj 15:47
Maciess: Bardzo dziwne podejście, ale twoja wola emotka
3 maj 15:59
Mila: Obliczyłeś bez wyznacznika?
3 maj 18:48
salv: Nie,chcialem tylko wiedziec czy do momentu wyznaczenia punktu D wszystko jest ok
3 maj 19:24
salv:
 1 1 
wyszło mi równanie tożsamościowe po obliczeniu środka AC C(x,−

x+

) i |SC|=|SA|
 2 2 
3 maj 19:32
Mila: D=(3,−1)
3 maj 20:34
Mila: To co, liczyć?
3 maj 20:35
salv: Tak,poprosiłbym emotka
3 maj 20:38
Mila: rysunekA=(5,3), B=(1,0) 1) k: y=2x−7 prosta zawierająca wysokość opuszczoną na bok BC |AB|=5
1 

|AB|*h=5⇔h=2 dł. wysokości opuszczonej na bok AB
2 
2) równanie prostej BC, BC⊥k
 −1 1 
a: y=

x+b i B ∊a⇔b=

 2 2 
 1 1 
a: y=−

x+

 2 2 
3) Punkt C leży na przecięciu prostej równoległej do AB odległej od niej o 2 i prostej BC. a) prosta AB:
 3 3 
c: y=

x−

 4 4 
b) Prosta równoległa do AB:
 3 
y=

x+b
 4 
Odległość 2 jednostki od prostej AB
|b−b'| 

=2
1+(3/4)2 
|−3/4−b'|=2*1+9/16
 3 5 
|

+b'|=

 4 2 
3 5 3 5 

+b'=

lub

+b'=−

4 2 4 2 
 7 13 
b'=

lub b'=−

 4 4 
 3 7 
c'1: y=

x+

 4 4 
 3 13 
c'2: y=

x−

 4 4 
 3 7 1 1 
c) Punkt przecięcia

x+

=−

x+

 4 4 2 2 
C1=(−1, 1) lub
3 13 1 1 

x−

=−

x+

4 4 2 2 
C2=(3,−1) Mamy dwa trójkąty. Policz teraz z wyznacznika, jeśli znowu nie wyjdzie, to policzę. Sprawdź, czy odległość c jest właściwa.
3 maj 21:36
salv: Wyszło to samo, bardzo dziękuję emotka
3 maj 21:53
Mila: W którym sposobie mniej obliczeń?
3 maj 22:11
salv: W wyznaczniku, ale chciałem też znać inny sposób bo tamtego nie zawsze da się użyć zapewne
3 maj 23:13