matematykaszkolna.pl
Stereometria Bolsz: Dany jest czworoscian foremny ABCD o dlugosci krawedzi a. Wyznacz położenie punktu E na krawędzi CD tak, aby pole trójkąta ABE było najmniejsze. Wyznacz to pole
20 mar 10:31
iteRacj@: rysunek
 1 1 
PΔABE=

*|AB|*|EF|=

*a*|EF|
 2 2 
Tutaj a jest dane, więc szukane pole zależy tylko od |EF|. Pole będzie najmniejsze, gdy długość odcinka EF będzie najkrótsza. Zauważ, że ΔDFC jest równoramienny. Kiedy EF będzie najkrótszy?
20 mar 11:07
Zosia:
27 mar 12:16