Dany jest trójkąt ABC o bokach.. AmadeuszMozart: Dany jest trójkąt ABC o bokach długości |BC| =a, |AC|= b taki, że a ≥b≥|AB| . Wyznacz długość najkrótszego odcinka o końcach należących do boków trójkąta AC i BC, który dzieli trójkąt ABC na trójkąt i czworokąt o równych polach wiedząc, że |∡ACB| = γ
19 mar 17:29
11 maj 21:17