matematykaszkolna.pl
fiz krzyss: Gęstość prądu w przewodniku o kształcie walca o promieniu R = 2 mm jest jednakowa na całym przekroju przewodnika i równa J = 2·105A/m2 . Ile wynosi natężenie prądu przepływającego przez zewnętrzną warstwę prze wodnika w obszarze między odległościami radialnymi R/2 i R? Załóżmy, że gęstość prądu przez powierzchnię przekroju zależy od odległości radialnej r zgodnie ze wzorem: J = ar2 , gdzie a = 3·1011 A/m4 i r wyrażone jest w metrach. Ile wynosi obecnie natężenie prądu przepływającego przez tę samą zewnętrzną warstwę przewodnika?
17 mar 12:37
daras: Najpierw piszesz, że gęstość prądu jest jednakowa a potem, że zależy od r2 ?!
17 mar 14:31
mk: To są jakby dwie części. Najpierw obliczasz natężenie, gdy gęstość jest jednostajna, a później, gdy jest zależna od r. emotka
24 mar 22:18