matematykaszkolna.pl
Mr. Lover Lover: a) Trapez o kątach przy podstawie 30 stopni oraz 45 stopni jest opisany na okręgu o promieniu R. Obliczyć stosunek pola koła do pola trapezu. b) Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest 6 razy większe niż pole jego podstawy. Obliczyć cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa o płaszczyzny podstawy.
17 lis 01:15
yeti: A Ty Mr. co emotikonka o tej porzeemotikonka? emotikonka
17 lis 01:17
Mr. Lover Lover: a co nie możnaemotikonka Pomocyemotikonka!
17 lis 11:53
yeti: Można ,można emotikonka! emotikonka tylko nie aż tak późno!emotikonka Mimo tego pomogę Ci emotikonkaemotikonka zad1) narysuj ten trapez i okrąg wpisanyemotikonkaemotikonka z zad. wynika ,że h= 2R i a +b = k + l --( warunki opisywania trapezu na okręguemotikonka! gdzie : a, b --podst. trapezu k, l --- ramiona trapezu Pk = π R2 Pt = (a+b)/2 *h więc Pt = (a+b) * R czyli do obliczenia a + b tzn. k + l → ( z w/w w- ków emotikonkaemotikonka wysokość h odcina po obydwu str. trójkąty prostokątne o kątach w 1/ 300 w 2/ 450 i h =2R w obu OKemotikonka obliczamy k ; z tego Δ-ta gdzie α = 450 k= 2r 2 -- bo to przekątna kwadratu o boku 2R ( OKemotikonka l -- z 2/ h/l = sin 300 → l = 4R więc a+b = k + l → a + b = 2R2 + 4R czyli pole trap. Pt = ( 2R2 +4R ) *R → Pt = 2r2( 2 +2 ) πR2 π więc Pk / Pt = -------------- = ------------- 2R2(2+2) 2(2+ 2) pousunieciu niewymierości otrzymamy emotikonkaemotikonka π( 2 - 2) Pk/ Pt = ------------- tyleemotikonka! 4
17 lis 13:10
yeti: Zad2/ oczywiście rys. emotikonka! z zad wiemy ,że 1/ Pb = 6* Pp Pb = 3*1/2*a*hb Pp =1/4 *( a2 3 ) podstawiając do 1/ otrzymamy hb = a 3 z trójkata prostok. gdzie H--ostr. 1/3 hp i hb i kąt α 1/3 hp obliczymy cosα= ---------- gdzie hp = 1/2* a3 → 1/3*hp = a3 /6 hb więc cos α = 1/6 ( po podstawieniu emotikonka i tyle emotikonka coś jeszcze emotikonka
17 lis 13:28
Mr. Lover Lover: Dzięki wielkie emotikonka mam jeszcze jedno Dla jakich wartości kąta α ∈ [0,2π] równanie kwadratowe sinα * x2 - 2x +2sinα - 1 = 0 ma dokładnie jedno rozwiązanie
17 lis 14:12
yeti: proste emotikonka! emotikonka policz Δ =0 i obliczysz α emotikonka sorry jakby co to za 1/2 h
17 lis 14:19
yeti: Okemotikonka! policzę Ci warunki zad. 1/ a≠ 0 2/ Δ = 0 1/ a≠0 <=> sinα≠0 <=> α≠ 0 i α≠π i α ≠ 2π a = sinα b= - 2 c = 2sinα -1 2/ Δ=0 Δ = 4 - 8 sin2α +4 sinα więc 2sin2α - sinα -1 =0 ( po uproszczeniuemotikonka podstawiając za ; sin α =z sin2α = z2 mamy; 2z2 - z - 1 = 0 Δ1 = 9 Δ1 = 3 z1 = 1 z2 = - 1/2 czyli sin α =1 lub sin α = - 1/2 α = π/2 lub αo = π/6 → α = 7/6*π lub α= 11/6 *π ( bo -1/2 tylko dla tych dwu kątów emotikonkaemotikonka (bo wszystkie α ⊂ [0, 2π} Odp; α={ π/2 , 7/6*π, 11/6*π } ( trzy takie kąty emotikonkaemotikonka
17 lis 15:47
aga:
14 sty 21:28