matematykaszkolna.pl
Odpowiedz za pomocą "A", "B", "C" lub "D". Andrzej Duda: rysunekNa rysunkach przedstawiono osie liczbowe, a na każdej z nich kropkami zaznaczono trzy liczby. Na którym rysunku jedna z tych liczb jest sumą dwóch pozostałych? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
6 mar 17:12
Monika:
18 wrz 17:17