matematykaszkolna.pl
suma cyfr pewnwj liczby dwucyfrowej wynosi 15. jesli od tej liczby odejmiemy lic krzysiek: suma cyfr pewnwj liczby dwucyfrowej wynosi 15. jesli od tej liczby odejmiemy liczbe powstałą z przestawienia jej cyfr to otrzymamy liczbe rowna 9. co to za liczba?
16 lut 16:58
driver: x →cyfra dzies. 15−x→cyfra jedn. 10x+15−x→liczba dwucyfr. , 10(15−x)+x→liczba po przest. cyfr [10x + 15 − x] − [10 (15 − x) + x] = 9 9x +15 − 150 +9x = 9 18x= 144 x=.....
16 lut 17:09
M&M's:
19 maj 09:33
M&M's:
19 maj 09:34