matematykaszkolna.pl
twierdzenie sinusów i cosinusów cosinus: Środkowe AD i BE trójkąta ABC mają długości 9 i 12, a kąt między nimi zawarty ma miarę 120o. Oblicz długości boków tego trójkąta.
1 gru 20:56
Mila: rysunek c=2e− odcinek łączący środki boków Δ środowe dzielą się w stosunku 2:1 licząc od wierzchołków Δ 1) W ΔDOE: e2=32+42−2*3*4*cos120o e2=9+16+12 e=37 c=237 ==== 2) w ΔAOE: |AE|2=42+62−2*4*6*cos60o 3) W ΔBOD: |BD|2=32+82−2*3*8*cos600 dokończ obliczenia
1 gru 21:29
nie: nie
14 mar 23:28