matematykaszkolna.pl
funkcja logarytmiczna imię lub nick: Uzasadnij, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n prawdziwa jest nierówność: 1log23 + 1log43 + 1log83 + ... + 1log2n3 = n2 + nlog2 9 1/log23 + 1/log43 + 1/log83 + ... + 1/log2n3 = (n2 + n)/log2 9
12 lis 22:28
imię lub nick:
12 lis 22:41
ICSP:
1 n 

=

− prawdziwy dla każdej liczby naturalnej n.
log2n 3 log2 3 
 1 n(n+1) n2 + n 
L =

[ 1 + 2 + ... + n] =

=

= P
 log2 3 2log2 3 log2 9 
12 lis 22:46
imię lub nick: dzięki
12 lis 22:47