matematykaszkolna.pl
podobienstwo figur iza: W trójkacie ABC, w którym kat BAC = 90 , a kat ABC = 81, na boku AC obrano punkt X tak, trójkąt ABX jest podobny do trójkata ABC. Miara kata BXC jest równa A. 99 B 105 C. 1−8 D. 112
21 paź 16:42
iteRacj@: A. 99o
21 paź 17:28
Hhh:
5 lis 18:02