matematykaszkolna.pl
pilne napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunk kika: napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m i przechodzącej przez punkt A a) m=−2/3 , A=(3,5) b)m=1 , A=(−2,−1) c) m=3 , A=(3,1)
10 lut 17:24
Kajman: proste prostopadłe mają odwrotny współczynnik kierunkowy tzn. a1 * a2 = −1 ( w tym przypadku m1 * m2 = −1) a) mamy prostą: y= −2/3 * x + b ustalamy m2 : −2/3 * m2 = −1 m2 = 3/2 teraz ustalamy b podstawiając współrzędne punku A: 5= 3/2 * 3 + b b= 1/2 zatem równanie prostej prostopadłej to: y= 3/2x + 1/2 Analogicznie b i c
10 lut 17:34
magdak: cześć czy mogę cie prosić o pełne rozwiązanie tego zadania. bardzo tego pilnie potrzebuje a nie umiem tego rozwiązać bardzo proszę o pomoc napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m = −2/3 i przechodzącej przez punkt A (3,5) pomocy
12 lut 15:47