matematykaszkolna.pl
Ile rozwiązań ma równanie Kola30: Ile rozwiązań ma równanie x1 + x2 + x3 + x4 = 28 gdzie każde xi jest nieujemną liczbą całkowitą, a ile ma rozwiązań gdy każde xi jest dodatnią liczbą całkowitą?
27 maj 21:35
Adamm:
nawias
31
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
27
nawias
nawias
3
nawias
 
,
  
27 maj 21:44
Jakub:
nawias
33
nawias
nawias
4
nawias
 
 
14 lis 23:19
brb: x1 + x2 + x3 + x4 = 26
27 lis 21:10