matematykaszkolna.pl
marcin: Wyznaczyć największy możliwy iloczyn liczb całkowitych dodatnich o sumie równej 2008. Nie jestem pewny mojego rozwiązania i uzasadnienia. Sprawdźcie jeżeli możecie: 1. Użycie w iloczynie liczby n ≥ 5 jest nieopłacalne, bo kiedy zastąpię ją 2 i n−2 spowoduje zwiększenie iloczynu. 2. Czwórkę można zastąpić dwójkami, więc nie ma po co używać tego czynnika. 3. Użycie jedynki jest już w ogóle bezcelowe. 4. Jeśli mamy co najmniej 3 dwójki, to lepiej je zastąpić 2 trójkami (tak na marginesie 23 < 32). Zatem szukany iloczyn składa się z trójek i w tym przypadku 1 (co najwyżej mogłyby być jeszcze 2 dwójki). Liczba 2008=669·3+1, Ostatecznie szukany iloczyn wychodzi 3669 * 1
13 lis 19:12
marcin: TFU emotikonka 2008=668·3+4 Ostatecznie szukany iloczyn wychodzi 3668 * 4
13 lis 19:16