matematykaszkolna.pl
Oblicz, ile jest liczb pięciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie je M.: Jak wyglądałoby rozwiązanie tego zdania, gdyby zacząć od obsadzania cyfry 9? https://matematykaszkolna.pl/strona/4014.html Oblicz, ile jest liczb pięciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie jedna cyfra 9 oraz dokładnie dwie cyfry 0
7 mar 15:08
Jerzy: Oddzielnie przypadek 9 na pierwszym miejscu, dalej zera na jednej z 4 miejsc Oddzielnie 9 na jednym z 4 miejsc, wtedy zera na jednej z 3 ( nie może być 0 na początku )
7 mar 15:18
PW: Cyfra 9 może występować na pierwszym miejscu. Liczb z takim położeniem cyfry 9 jest
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
.8.8=6.64=384
  
(wybieramy dwa spośród 4 miejsc na zera, na pozostałych dwóch umieszczamy dowolną z ośmiu pozostałych cyfr). Cyfra 9 może występować na jednym z pozostałych miejsc oprócz pierwszego (4 sposoby). Na pierwszym miejscu − jedna z ośmiu cyfr (oprócz 0 i 9) Na pozostałych trzech miejscach dwa zera i jedna spośród ośmiu − sposobów jest 4.8.3.8=768 Łącznie opisanych w zadaniu liczb pięciocyfrowych jest 384+768=1152. Ten sposób jest jak widać bardziej kłopotliwy
7 mar 15:45
Jerzy: PW był uprzejmy rozpisać schemat z 15:18 emotka
7 mar 15:47
Rafio: To było pierwsze rozwiązanie tego zadania, zanim Jakub nie zmienił na prostsze, zamiast opublikować dwa sposoby rozwiązania.
10 lut 19:43