matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo winda RiviT: Do windy na parterze siedmiopiętrowego budynku wsiadło pięciu pasażerów. oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia że pasażerowie wysiadają z windy: b) na dwóch różnych piętrach Proszę o wyjaśnienie skąd się co bierze, dziękuję
6 mar 21:20
Basia: |Ω| = 75 bo każdemu mogę przyporządkować jedno z siedmiu pięter czyli 7*7*7*7*7
 
nawias
7
nawias
nawias
2
nawias
 
|A| =
*(25 − 2)
  
 
nawias
7
nawias
nawias
2
nawias
 
bo wybieram 2 piętra, na których będą wysiadać czyli
  
i każdemu z pasażerow przyporządkowuję jedno z dwóch pięter czyli 2*2*2*2*2 ale odrzucam możliwości: wszyscy wysiedli na A, wszyscy wysiedli na B prawdopodobieństwo sam już policz
6 mar 21:26
wmboczek: ogólnie każdy może wybrać piętro Ω=75 jeżeli ograniczymy wybór do 2 pięter, to 25−2 jeszcze na ile sposobów można te 2 piętra wybrać 7po2=21 30*21/75
6 mar 21:30
Jadwiga :
4 lis 19:44
wredulus_pospolitus: W jakimś konkretnym celu 'odkopołaś' to zadanie?
4 lis 20:18