matematykaszkolna.pl
Wyznacz macierz Hessego Wojtek: Wyznacz macierz Hessego z f(x,y)=x3y2+exy+1/x Z góry dziękuję za pomoc
4 mar 16:03
bezendu:
 
nawias
f'xx f'yx
nawias
nawias
f'xy f'yy
nawias
 
Hf=
  
4 mar 20:36
XA: βzvsvz
24 cze 20:49