matematykaszkolna.pl
wykres agatka: naszkicuj wykres funkcji f f(x) = |x2 +2x|−4
13 lis 21:23
M:
20 mar 06:13
N: rysunek
20 mar 13:20