matematykaszkolna.pl
rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną nowy:
I2x−5I  

>1
Ix+3I  
4 lis 12:52
M:
21 mar 06:05
.:
 2 
x ∊ (−, −3) ∪ (−3,

) ∪ (8, )
 3 
21 mar 11:05
Mefistofeles: Dla x≠−3 |x+3| zawsze dodatnie |2x−5|>|x+3| Skorzystać z własności |x|2=x2 |2x−5|2>|x+3|2 |2x−5|2−|x+3|2>0 (2x−5)2−(x+3)2>0 Dalej juz z górki
21 mar 14:48