matematykaszkolna.pl
Udowodnij Paula:
 logblogba 
Udowodnij, że jeśli a>1 i b>1, to a

= logba
 logba 
31 paź 20:33
Eta: rysunek Czy taki ma być zapis jak na rys. a do potęgi .... Jeżeli tak , to: Oznaczam logba=x ⇒ bx=a
 logbx 
L=(bx)

=blogbx= x=logba=P
 x 
c.n.w
31 paź 21:02
Eta: A Paula nawrzucała zadań i ........... ma w d...........
31 paź 21:20
Paula: Nie mam xD. Dziękuję za pomoc emotka
31 paź 22:03