matematykaszkolna.pl
Gsh Hsh: Z jaką prędkością opada spadochroniarz, jeżeli siła oporu, jaka działa w tym ruchu jest proporcjonalna do prędkości, ze współczynnikiem równym 200/kg/s. Całkowita masa skoczka wynosi 80 kg. Proszę o szcZegółowe rozwiązanie krok po kroku 😁
24 paź 12:23
g: Najpierw trzeba zrozumieć co ten współczynnik oznacza i dlaczego ma taką jednostkę.
 N kg m s kg 
200 [

] = 200 [

*

] = 200 [

]
 m/s s2 m s 
To znaczy, że na każdy 1m/s prędkości siła oporu wzrasta o 200 N. Prędkość spadochroniarza będzie taka, że siła oporu zrównoważy (będzie równa) sile ciężkości. 80 [kg] * 9.81 [m/s2] = v [m/s] * 200 [kg/s] stąd wylicz v[m/s]
24 paź 14:18