matematykaszkolna.pl
Nierówność z wartoscią bezwzględną Krzysztof Bądaruk: |x+1/x|>1 Witam wszystkich, rozwiązał by ktoś taką nierówność z wartością bezwzględną?
22 paź 15:58
M:
22 mar 06:02
Mefistofeles: Zapiszmy to tak
|x+1| 

>1
|x| 
Dla x≠0 |x| zawsze dodatnia |x+1|>|x| Teraz 1) Odczytac z wykresu 2) Rozwiążac nierówność |x+1|−|x|>0
23 mar 00:48
wredulus_pospolitus: Mefi −−−− nieładnie zmieniać wyjściowe zadanie ... przecież:
 1 
|x+1/x| > 1 ⇔ | x +

| > 1 emotka
 x 
23 mar 11:34
Mefistofeles: No tak emotka
23 mar 16:30