matematykaszkolna.pl
Udowodnij nierówność Mari: Udowodnij, że jeżeli dla liczby n≥2 zachodzą równości: an=a+1 oraz b2n=3a+b, to a>b
21 paź 11:57
M:
22 mar 06:02