matematykaszkolna.pl
Rozwiąż równanie Mefisto: [(24/2)−(3/2)−2]/[(2/3)2 (1/2)−3]
16 paź 23:02
M:
22 mar 06:03
Mefistofeles: To nie jest równanie To jest zwykłe działanie algebraiczne
23 mar 00:50