matematykaszkolna.pl
Wartosc bezwzgledna mat1510: Zapisz bez uzycia wartosci bezwzglednej ::: | |x| +1| i |2−||x|| i |2−|x+1|| −1
12 paź 16:00
M:
23 mar 06:04