matematykaszkolna.pl
równanie mat: Sprwdz czy równanie x4−9x3+30x2−ax+b=0 ma cztery pierwiastki gdy 9a+2b ≤ 444.
8 paź 09:27
M:
24 mar 06:02