matematykaszkolna.pl
trójkat zosia: Czy w trojkacie rozwartokatnym ta nierówność a3*cosA+b3*cos B+c3*cos C <abc jest prawdziwa?
7 paź 11:37
M:
24 mar 06:02