matematykaszkolna.pl
arcusy Henio: Niech 6arctg(x)+4arctg(3x)=pi, oblicz x2.
17 wrz 11:27
M:
24 mar 06:03