matematykaszkolna.pl
nierówność porki: Niech a,b,c>0,abc=1 pokaż (a+b)(b+c)(c+a) ≥ 4(a+b+c−1).
30 sie 08:27
M:
25 mar 06:03