matematykaszkolna.pl
reszta Kwak: Niech n=22016+73. Oblicz (bez komputera ) rsztę z dzielenia 2n+1 przez 161025+1.
29 lip 12:38
M:
25 mar 06:03