matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność trygonometryczna Matiii: ctg(x+3)<3 w przedziale <−π,0>
23 maj 22:03
M:
26 mar 06:01
Little Mint: Wzór
 ctgα+ctgβ−1 
ctg(α+β)=

 ctgα+ctgβ 
 sin(β+α) 
ctgα+ctgβ=

 sinα*sinβ 
30 mar 20:22
Little Mint: Poprawiam bo zamiast (*) dałem (+)
 ctgα*ctgβ−1 
ctg(α+β)=

 ctgα+ctgβ 
Przepraszam za to
30 mar 23:12