matematykaszkolna.pl
Dany jest wykres funkcji f(x) K: Dany jest wykres funkcji f(x) = ax+q, gdzie x∊R, a>0, a≠1 a) Oblicz a i q. b) Wyznacz zbiór argumentów, dla których f(x)≤28
 1 
c) Oblicz wartość funkcji g, gdzie g(x) = f(−3x) dla argumentu

. Wynik przedstaw w
 9 
postaci a+b3c Rysunek załączony do zadania: http://i.imgur.com/AWcmHmZ.jpg a) a∊(1, +) q=1 f(1)=4 a=3 b) f(x)≤28 3x+1≤28 3x≤33 x≤3 c) g(x)=f(−3x)
 1 
g(x)=3−3x+1=(

)x+1
 27 
 1 1 1 
(

)−9+1=(

)−3+1=3(

)+1
 27 3 3 
33+1=1+133 Dobrze?
16 maj 17:37
'Leszek: Podpunkt c) jest zly poniewaz g(x) = 27−x + 1 i podstaw x = 1/9 to otrzymasz inny wynik niz podales .
16 maj 19:16
K: a teraz wynik się zgadza?
 1 
1+

*325
 3 
16 maj 19:40
'Leszek: g(1/9) = 27−1/9 + 1 = 3−1/3 + 1 = 1+ 39/3
16 maj 20:09
K:
 352 
Jezu przepisalem

z przykladu usuwania niewymiernosci stopnia 3−go. Moj błąd.
 3 
Dziekuje za pomoc.
16 maj 20:57
zxza: g(x) dla x=3 oraz x=−1/3
21 lut 20:05
Filip:
 1 
g(x) = (

)x + 1
 27 
 1 
g(3) =

+ 1 ≈ 1
 273 
 1 
g(−

) = 327 + 1 = 4
 3 
21 lut 21:26