matematykaszkolna.pl
optymalizacja bbbb: Rozpatrujemy wszystkie ostrosłupy prawidłowe trójkątne, w których suma promienia okręgu opisanego na podstawie ostrosłupa i wysokości tego ostrosłupa jest równa 24. Wyznacz promień okręgu opisanego na podstawie tego z ostrosłupów, który ma największą objętość. Oblicz tę objętość.
27 kwi 17:47
===:
 2 a3 a3 
Promień opisany na podstawie to

*

=

 3 2 3 
a3 a3 

+h=24 ⇒ h=24−

3 3 
 1a23 a3 a3 
V=


(24−

)=2a23

 34 3 12 
 a2 
V'(a)=43a−

 4 
− licz
27 kwi 19:40