matematykaszkolna.pl
Wariacje bezimienna: Ze zbioru {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} losujemy kolejno 4 cyfry bez zwracania, a następnie zapisujemy je w kolejności losowania tworzać liczbę czterocyfrową Ile można otzrymać w ten sposób: a) liczb podizlenych przez 25 b) liczb większych od 5238
23 sty 13:14
krulik: ktoś coś?
12 sty 21:08
a@b: a) 154 b) 2388
12 sty 21:14
ABC: tu jeszcze lepszy archeolog
12 sty 21:25