matematykaszkolna.pl
nierówność Kima:
 sin 1−sin x 1+x+x2 
Pokaż że arccos (

) =<

 1−x 3 
9 kwi 23:37
M:
27 mar 06:04