matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność PATI : 2 cos x − √3 _____________ < 0 cos2 x
4 kwi 20:54
M:
30 mar 06:42
Little Mint: W(x)=2cox−3 P(x)=cos2x Więc
W(x) 

<0⇔(W(x)<0∧P(x)>0) lub (W(x)>0 ∧P(x)<0)
P(x) 
Te proste nierówności do rozwiązania Wiadomo zadanie z 2017 roku ale ktoś je wyciągnął
30 mar 19:52