matematykaszkolna.pl
Wielomian trzeciego stopnia z parametrem asurbanipal: Dana jest funkcja f(x) = m3 − 3x2 + 3mx + 1. Funkcja g(m) przypisuje każdej wartości parametru m liczbę ekstremów, jaką ma funkcja f dla tego parametru m. Wyznacz wzór oraz naszkicuj wykres funkcji g.
30 mar 22:56
Jerzy: Na początku nie ma aby nawiasu ?
30 mar 22:58
asurbanipal: Nie, ale jest mx3 f(x) = mx3−3x2+3mx+1
30 mar 23:08
hc44rs99:
23 lut 01:02
piotr: rysunekdla m=0 jedno ekstremum, bo f. kwadratowa dla m≠0 Funkcja traciego stopnia (może mieć 0 lub 2 ekstrema) f'(x) = 3mx2−6x+3m mx2 − 2x + m = 0 2 ekstrema dla Δ=4−4m2>0 ⇒ −1<m<1 ∧ m≠0 0 ekstremów dla pozostałych
23 lut 08:34